Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

5394 25d8
Reposted fromfasel fasel viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl

September 08 2019

zepsutyumysl
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego

September 06 2019

zepsutyumysl
3635 91b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako
zepsutyumysl
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
zepsutyumysl
6961 d0e4
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady vianyaako nyaako

August 24 2019

zepsutyumysl

August 21 2019

zepsutyumysl
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"

August 16 2019

zepsutyumysl
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
http://givemeheaven.soup.io/

August 14 2019

zepsutyumysl
5250 d1e1 500
Reposted fromniemoc niemoc vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
7894 0f59 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
2589 8fc3
Reposted fromzciach zciach vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
9716 ce81 500
Reposted frombazyliszku bazyliszku vialittleburn littleburn
zepsutyumysl
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— znalezione
zepsutyumysl
8091 634c 500
Reposted fromallay allay viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako
zepsutyumysl
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl