Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

zepsutyumysl
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vianyaako nyaako

July 02 2019

zepsutyumysl

June 01 2019

zepsutyumysl
2029 6557 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianyaako nyaako

April 26 2019

zepsutyumysl

April 25 2019

zepsutyumysl
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna
zepsutyumysl
8759 92fa 500
9804 2456 500

michaelaedm:

I feel personally attacked

zepsutyumysl
zepsutyumysl
4554 d8c2 500
8703 f0bd 500
Reposted fromidiod idiod viakarmacoma karmacoma

August 21 2018

zepsutyumysl
8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viakarmacoma karmacoma

July 28 2018

zepsutyumysl
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaeazyi eazyi
zepsutyumysl
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaeazyi eazyi

July 20 2018

zepsutyumysl

July 14 2018

zepsutyumysl
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
7157 5f16 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi

January 29 2018

6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone vianyaako nyaako

January 19 2018

zepsutyumysl
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl