Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone vianyaako nyaako

January 19 2018

zepsutyumysl
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
zepsutyumysl
3931 2f4d
zepsutyumysl
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie
— J. Żulczyk

January 01 2018

zepsutyumysl
zepsutyumysl
4918 c2ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabesideyou besideyou
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesideyou besideyou
1524 7fc8
Reposted frombrumous brumous viabesideyou besideyou

December 28 2017

zepsutyumysl
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
zepsutyumysl
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
zepsutyumysl
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"

December 19 2017

zepsutyumysl
9639 ea06

November 25 2017

zepsutyumysl
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
zepsutyumysl
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
zepsutyumysl
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viakarmacoma karmacoma
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy vianyaako nyaako
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl