Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

zepsutyumysl
8830 62cd
Reposted fromtichga tichga viakarmacoma karmacoma

July 28 2018

zepsutyumysl
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaeazyi eazyi
zepsutyumysl
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaeazyi eazyi

July 20 2018

zepsutyumysl

July 14 2018

zepsutyumysl
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
7157 5f16 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi

January 29 2018

6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone vianyaako nyaako

January 19 2018

zepsutyumysl
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
zepsutyumysl
3931 2f4d
zepsutyumysl
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie
— J. Żulczyk

January 01 2018

zepsutyumysl
zepsutyumysl
4918 c2ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabesideyou besideyou
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesideyou besideyou
1524 7fc8
Reposted frombrumous brumous viabesideyou besideyou

December 28 2017

zepsutyumysl
2206 7a92
Reposted frommrrru mrrru viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
Nie ma nic potworniejszego od nieprzerwanego płaczu, odgłosu sypania się na kawałki.
— Jodi Picoult
zepsutyumysl
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
zepsutyumysl
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl