Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

zepsutyumysl

September 18 2017

8273 e40f 500
Reposted fromerial erial viapesymista pesymista

September 16 2017

2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapesymista pesymista

September 15 2017

zepsutyumysl

September 14 2017

zepsutyumysl

September 08 2017

zepsutyumysl
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viapesymista pesymista
zepsutyumysl
Bez Ciebie moje życie straciło sens.  Wszystko jest do dupy Ja też 
— Trudne w chuj
zepsutyumysl
zepsutyumysl
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
4108 f944
Reposted fromnyaako nyaako
zepsutyumysl

September 07 2017

zepsutyumysl
zepsutyumysl
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
zepsutyumysl
4612 cee4
zepsutyumysl
1211 9e1e
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapesymista pesymista
zepsutyumysl
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
zepsutyumysl
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
zepsutyumysl
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl